facebook
twitter
Linkedin

Comença un estil de vida saludable que duri per sempre!

Dietoteràpia

La dietètica  és la disciplina que relaciona els aliments amb les necessitats nutricionals.

La dietoteràpia, per la seva part, utilitza aquesta relació per tractar les necessitats en cas de malaltia o trastorn relacionat amb l’alimentació.

En les dietes terapèutiques modifiquem un o més nutrients en la dieta per obtenir un tractament que pot ser curatiu per si mateix o bé pot ser complementari al tractament medicamentós.

Obesitat i sobrepès

L’objectiu que ens marcarem pel tractament de l’obesitat i el sobrepès serà aconseguir una pèrdua de pes controlada amb la finalitat de millorar la salut de les persones reduint així els efectes secundaris.

La dieta o canvi d’hàbits és la intervenció més important en el cas de la persona obesa o amb sobrepès; aquesta dieta hauria d’anar acompanyada d’exercici físic perquè els resultats siguin òptims i per evitar el sedentarisme, que moltes vegades va relacionat amb l’augment de pes

Amb el tractament de l’obesitat i el sobrepès podrem prevenir moltes malalties relacionades (cardiopaties, diabetis, dislipèmies, etc.)

HTA

La Hipertensió Arterial és una elevació persistent de la pressió arterial sistòlica per sobre de 140mmHg i la pressió arterial diastòlica per sobre de 90 mmHg.

Els factors que poden influir són l’edat, el sexe i factors ambientals que tindrem en compte a l’hora d’elaborar la dieta i de donar unes recomanacions nutricionals correctes per a la persona hipertensa.

Hiperlipèmies i malalties cardiovasculars

Les hiperlipèmies més importants són la hipercolesterolèmia (augment en sang de les concentracions de colesterol total i del colesterol LDL o colesterol “dolent”) i la hipertrigliceridèmia (augment en sang de les concentracions de triglicèrids).

L’augment de manera permanent d’aquests dos paràmetres en sang té una relació directa amb les patologies cardiovasculars.

La intervenció nutricional constitueix un pilar fonamental en el tractament de les hiperlipèmies i, conseqüentment, en la reducció de les malalties cardiovasculars.

Patologies digestives

Amb ajuda d’una alimentació correcta podem millorar els símptomes relacionats amb patologies de l’aparell digestiu que tantes molèsties poden provocar-nos com la gastritis, restrenyiment, intestí irritable, diverticles, etc.

Osteoporosi

L’objectiu nutricional en patologies osteoarticulars haurà de ser:

  • Frenar la pèrdua de massa òssia.
  • Afavorir la recuperació de fractures òssies.
  • Millorar una sèrie de trastorns inflamatoris associats a l’os i/o articulacions.

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Les reaccions de sensibilitat als aliments es defineixen com una resposta fisiològica anormal per part de la persona a l’ingerir un determinat aliment. Es poden classificar en dos grans grups:

  • Al·lèrgies alimentàries
  • Intoleràncies alimentàries