facebook
twitter
Linkedin

Comença un estil de vida saludable que duri per sempre!

Nutrició integrativa

Igual que totes les disciplines de medicina holística o integrativa, aquest tipus de nutrició estudia a l’individu en la seva globalitat. L’objectiu és que les persones siguin coneixedores de les necessitats del seu organisme perquè siguin autònomes, capaces d’escoltar al seu cos i saber donar resposta a les seves demandes. Per això, una de les principals vies per a la recuperació i manteniment del benestar és la de la reeducació nutricional. Crear nous hàbits alimentaris en les persones aporta valuoses garanties per gaudir d’una vida sana.

Es realitza una primera visita mèdica per conèixer el seu estat de salut i antecedents personals i patològics, així com el seu estil, hàbits i ritme de vida. Posteriorment, pot realitzar-se alguna analítica o determinació seriosa en els casos en què sigui necessari. Amb tota aquesta informació s’estableixen les pautes alimentàries adequades per a cada pacient. És bàsic i molt important que el pacient participi de forma activa en aquest procés.

La dieta, o composició de l’alimentació que cada persona necessita, varia en funció de diversos factors. Tant és així que, per establir una dieta personalitzada, cal estudiar cada cas en concret. Només mitjançant l’anàlisi detallada dels hàbits de vida personals, i fins i tot de l’estat emocional de la persona, es pot dissenyar una dieta adequada.