facebook
twitter
Linkedin

Comença un estil de vida saludable que duri per sempre!

Nutrició saludable

Una bona nutrició és conseqüència d’una alimentació saludable:

Edat preescolar i escolar

Aquest període de la vida es caracteritza per importants avenços en l’aprenentatge i en el desenvolupament de la personalitat. És un moment ideal per aprendre i consolidar uns bons hàbits alimentaris. Una correcta alimentació afavoreix el creixement i desenvolupament del nen, i és la base de la prevenció de futures malalties en l’edat adulta.

Adolescència

Amb l’entrada en l’adolescència, la persona experimenta grans canvis a nivell físic i mental. És un període de creixement accelerat amb un augment important tant de talla com de la massa corporal. Els homes experimenten un major augment de la massa muscular i en les dones s’incrementa, sobretot, la massa grassa. Tots aquests canvis requereixen un augment dels nutrients. Cal evitar que es puguin produir deficiències nutricionals en aquesta edat si la ingesta no és l’adequada.

A més, els hàbits alimentaris de la infància es veuen influïts per l’ambient, el grup d’amics, els missatges dels mitjans de comunicació i de la societat en general… fet que pot comportar que, de vegades, els adolescents variïn la seva alimentació, sent important particularitzar en cada cas.

Embaràs i lactància

Durant l’embaràs les recomanacions alimentàries aniran encaminades a:

  • Cobrir les necessitats pròpies de la mare.
  • Cobrir les demandes nutricionals del fetus.
  • Preparar l’organisme matern per afrontar el parten bones condicions.
  • Preparar la futura lactància.

Edat d’or

Les persones, en aquesta franja d’edat, solen tenir menys necessitats energètiques per la menor activitat i per la disminució del metabolisme basal.

Reeducació alimentària en la persona sana

En aquest grup trobem les persones que volen dur una alimentació saludable per tenir una distribució correcta de la ingesta de nutrients (proteïnes, hidrats de carboni, lípids, minerals, vitamines i aigua) la qual cosa permet assegurar el bon funcionament de l’organisme i incideix favorablement en la salut i qualitat de vida.

Menopausa

La Menopausa no és una malaltia, sinó una situació fisiològica en la vida de la dona en què aquesta posa fi a l’etapa reproductiva. En aquesta etapa de la vida de la dona cal que estigui ben informat per tal d’evitar els problemes relacionats amb la menopausa i així gaudir d’una millor qualitat de vida

Altres opcions alimentàries

Hi ha persones que decideixen seguir una dieta vegetariana (en tots els seus vessants) o bé una alimentació basada en la medicina tradicional xinesa o dietes segons la creença religiosa, etc.

Totes aquestes dietes, correctament planificades, poden ser saludables, nutricionalment adequades i fins i tot beneficioses per a la salut pel que fa a prevenció i tractament de certes malalties.